Tag: rokB

Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Iz 61, 1-2a. 10-11
(Ž:) Lk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 R.: Duša mi plesá v mojom Bohu.
Č 2: 1 Sol 5, 16-24
Ev: Jn 1, 6-8. 19-28 Aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným. Aleluja.>


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty ...
Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené