Tag: cez rok

Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: 1 Sam 3, 3b-10. 19
Ž: 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10 R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Č 2: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
Ev: Jn 1, 35-42 | Aleluja. Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Lv 13, 1-2. 45-46
Ž: 32, 1-2. 5. 11 R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.
Č 2: 1 Kor 10, 31 – 11, 1
Ev: Mk 1, 40-45 | Aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, ...
Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené