Tag: advent

Vytvorené dňa: | Category:
Lectio divina | liturgický rok B

Č 1: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7
Ž: 80, 2+3bc. 15-16. 18-19 R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
Č 2: 1 Kor 1, 3-9
Ev: Mk 13, 33-37 Aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Aleluja.>


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Ž: 89, 2-3. 4-5. 27+29 R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
Č 2: Rim 16, 25-27
Ev: Lk 1, 26-38 Aleluja. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, ...
Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené