Tag: Rok B

Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1:Jer 31, 31-34

Ž:51, 3-4. 12-13. 14-15
R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Č 2:Hebr 5, 7-9

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste..
Ak mi niekto slúži, nech ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Sir 3, 3-7. 14-16
Ž: 128, 1-2. 3. 4-5 R.: Blažení sú všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách.
alebo Gn 15, 1-6; 21, 1-3
Ž 105, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 R.: On je náš Pán a Boh, večne pamätá na svoju zmluvu.

Č 2: Kol 3, 12-21 alebo Hebr 11, 8. 11-12. 17-19
Ev: Lk 2, 22-40 alebo kratšie ...

Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené