Tag: Pôst

Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Gn 9, 8-15
Ž: 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 R.: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.
Č 2:Mk 1, 12-15 | Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.


Najprv sa stíšim: ...


Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Ž: 116, 10+15. 16-17. 18-19R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
Č 2:Rim 8, 31b-34 | Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho! Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.


Najprv ...


Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Ex 20, 1-17 alebo kratšie Ex 20, 1-3. 7-8. 12-17
Ž: 19, 8. 9. 10. 11R.: Pane, ty máš slová večného života.
Č 2:1 Kor 1, 22-25 | Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život. Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.
Ev: Jn 2, 13-25 ...


Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: 2 Krn 36, 14-16. 19-23

Ž: 137, 1-2. 3. 4-5. 6
R.: Pane, ty máš slová večného života.

Č 2:1 Ef 2, 4-10

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste..
Boh tak miloval ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1:Jer 31, 31-34

Ž:51, 3-4. 12-13. 14-15
R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Č 2:Hebr 5, 7-9

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste..
Ak mi niekto slúži, nech ...
Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené