Tag: Marek

Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Gn 9, 8-15
Ž: 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 R.: Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť.
Č 2:Mk 1, 12-15 | Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.


Najprv sa stíšim: ...


Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Iz 40, 1-5. 9-11
Ž: 85, 9ab+10. 11-12. 13-14 R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.
Č 2: 2 Pt 3, 8-14
Ev: Mk 1, 1-8 Aleluja. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu. Aleluja.>


Najprv sa stíšim: Pane ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Ž: 116, 10+15. 16-17. 18-19R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich.
Č 2:Rim 8, 31b-34 | Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho! Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.


Najprv ...


Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Iz 61, 1-2a. 10-11
(Ž:) Lk 1, 46b-48. 49-50. 53-54 R.: Duša mi plesá v mojom Bohu.
Č 2: 1 Sol 5, 16-24
Ev: Jn 1, 6-8. 19-28 Aleluja. Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným. Aleluja.>


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Jon 3, 1-5. 10
Ž: 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 R.: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.
Č 2: 1 Kor 7, 29-31
Ev: Mk 1, 14-20 | Aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Dt 18, 15-20
Ž: 95, 1-2. 6-7. 8-9 R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
Č 2: 1 Kor 7, 32-35
Ev: Mk 1, 21-28 | Aleluja. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Aleluja.


Najprv ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Jób 7, 1-4. 6-7
Ž: 147, 1-2. 3-4. 5-6 R.: Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom.
Č 2: 1 Kor 9, 16-19. 22-235
Ev: Mk 1, 29-39 | Aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Lv 13, 1-2. 45-46
Ž: 32, 1-2. 5. 11 R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.
Č 2: 1 Kor 10, 31 – 11, 1
Ev: Mk 1, 40-45 | Aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, ...
Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené