Tag: Ján

Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Sir 24, 1b-2. 12-16
Ž: 147, 12-13. 14-15. 19-20 R.: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. alebo Aleluja.
Č 2: Ef 1, 3-6. 15-18
Ev: Jn 1, 1-18 alebo kratšie Jn 1, 1-5. 9-14 | Aleluja. Sláva ti, Kriste, teba zvestovali národom; sláva ti, Kriste, v teba uverili na svete. Aleluja.


Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: 1 Sam 3, 3b-10. 19
Ž: 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10 R.: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Č 2: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
Ev: Jn 1, 35-42 | Aleluja. Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Ex 20, 1-17 alebo kratšie Ex 20, 1-3. 7-8. 12-17
Ž: 19, 8. 9. 10. 11R.: Pane, ty máš slová večného života.
Č 2:1 Kor 1, 22-25 | Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život. Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.
Ev: Jn 2, 13-25 ...


Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: 2 Krn 36, 14-16. 19-23

Ž: 137, 1-2. 3. 4-5. 6
R.: Pane, ty máš slová večného života.

Č 2:1 Ef 2, 4-10

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste..
Boh tak miloval ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1:Jer 31, 31-34

Ž:51, 3-4. 12-13. 14-15
R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

Č 2:Hebr 5, 7-9

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste..
Ak mi niekto slúži, nech ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Iz 42, 1-4. 6-7
Ž: 29, 1b+2. 3ac-4. 3b+9c-10 R.: Pán požehná svoj ľud pokojom.
alebo
Č 1: Iz 55, 1-11
Ž: Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6
R.: Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy.

Č 2: Sk 10, 34-38 alebo 1 Jn 5, 1-9
Ev: Mk 1, 7-11 | Aleluja. Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, ...Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené