Tag: Cez rok

Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Jon 3, 1-5. 10
Ž: 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 R.: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.
Č 2: 1 Kor 7, 29-31
Ev: Mk 1, 14-20 | Aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Dt 18, 15-20
Ž: 95, 1-2. 6-7. 8-9 R.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
Č 2: 1 Kor 7, 32-35
Ev: Mk 1, 21-28 | Aleluja. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Aleluja.


Najprv ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Jób 7, 1-4. 6-7
Ž: 147, 1-2. 3-4. 5-6 R.: Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom.
Č 2: 1 Kor 9, 16-19. 22-235
Ev: Mk 1, 29-39 | Aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si ...
Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené