Tag: 1. adventná nedeľa

Vytvorené dňa: | Category:
Lectio divina | liturgický rok B

Č 1: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7
Ž: 80, 2+3bc. 15-16. 18-19 R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
Č 2: 1 Kor 1, 3-9
Ev: Mk 13, 33-37 Aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Aleluja.>


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, ...
Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené