Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Sk 3, 13-15. 17-19

Ž: 4, 2. 4. 7. 9
R.: Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

Č 2: 1 Jn 2, 1-5a

Aleluja
Pane Ježišu, otvor nám Písma; daj, ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Ž: 89, 2-3. 4-5. 27+29 R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
Č 2: Rim 16, 25-27
Ev: Lk 1, 26-38 Aleluja. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: 2 Krn 36, 14-16. 19-23

Ž: 137, 1-2. 3. 4-5. 6
R.: Pane, ty máš slová večného života.

Č 2:1 Ef 2, 4-10

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste..
Boh tak miloval ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Sk 4, 8-12

Ž: 118, 1+8-9. 21-23. 26+28-29
R.: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.

Č 2: 1 Jn 3, 1-2

Aleluja
Ja som dobrý pastier, ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Jób 7, 1-4. 6-7
Ž: 147, 1-2. 3-4. 5-6 R.: Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom.
Č 2: 1 Kor 9, 16-19. 22-235
Ev: Mk 1, 29-39 | Aleluja. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Sk 9, 26-31

Ž: 22, 26b-27. 28+30. 31-32
R.: Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení.

Č 2: 1 Jn 3, 18-24

Aleluja
Ostaňte vo mne a ja vo ...Vytvorené dňa: | Category:
LECTIO DIVINA | LITURGICKÝ ROK B

Č 1: Lv 13, 1-2. 45-46
Ž: 32, 1-2. 5. 11 R.: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.
Č 2: 1 Kor 10, 31 – 11, 1
Ev: Mk 1, 40-45 | Aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Aleluja.


Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, ...
Lectio divina

© 2021 Dušan Pecko | Farnosť Dobrého pastiera | Všetky práva vyhradené