Čítanie Biblie systémom

„lectio divina“

Si drahý v mojich očiach!“ Iz 43,4

Na úvod

prvý krok: Čítaj BOŽIE SLOVO

Uvedom si, že cez BOŽIE SLOVO sa k tebe „niekto“ prihovára a tým „niekým“ je sám Boh. Čítaj text polohlasne alebo potichu (ako sa ti lepšie sústredí). Čítaj ho opakovane, viackrát a uvedomuj si ČO TEXT HOVORÍ (všeobecne), teda o čom sa tam píše, aké informácie text podáva.