Duchovná obnova rodín

Si drahý v mojich očiach!“ Iz 43,4

Image

Na úvod

Prežívame zvláštne časy, ktoré vyžadujú vynaliezavé prostriedky, aby sme nestratili nádej, ktorú v sebe nosíme (por. 1Pet 3,15).

Lectio divina - Duchovná obnova