Lectio divina

„Stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“
Benedikt XVI

Image
AKO POSTUPOVAŤ

Návod

Kdekoľvek sa v živote nachádzame, Duch Svätý nás pozýva do aktívneho priateľstva s Kristom - Slovom, ktoré sa stalo telom a prišlo prebývať medzi nami (Ján 1,14). No ak máme vytvárať priateľský vzťah s Kristom, je dôležité naučiť sa počúvať ho, teda naučiť sa vnímať, čo nám chce Boh povedať. A jedným z najlepších spôsobov, ako počúvať Boha, je pravidelné čítanie Božieho slova.

Image
NA ÚVOD

Lectio divina

Praktická metóda čítania Svätého písma Lectio Divina, je jednou zo základných ciest k Bohu, ktorú praktizovali kresťania už od prvých storočí.

Image
TRI KROKY

Tri kroky so svätým písmom

Tu je metóda modlitby so Svätým písmom, ktorú rád nazývam Lectio s tromi krokmi. (Lectio divina je názov starobylej metódy modlitby so Svätým písmom so štyrmi časťami: čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia). Dnes vám však chceme ponúknuť zjednodušenú verziu tejto modlitby, no so všetkými podstatnými prvkami.

Lectio divina - Actio

Image

Lectio

Začnite čítať Písmo - čítajte ho znova, pomaly a nechajte ho vsiaknuť. Vyhraďte si čas, aby ste si našli čas. Niet sa kam ponáhľať.

Image

Meditatio

Čo na teba vyskočí z toho, čo si čítal? Čo sa deje v časti Písma? Viete si v ňom predstaviť seba? Oživte kúsok vo svojom srdci a mysli

Image

Oratio

Keď necháte Písmo ožiť, aké modlitby sa formujú vo vašom srdci? Čo chceš povedať alebo prediskutovať s Bohom? Aký rozhovor sa pre vás začína?

Image

Contemplatio

Čo ti hovorí Boh v tomto kuse Písma? Ako to rezonuje vo vašom živote? Ako je to pre vás náročné alebo povzbudzujúce?

Lectio divina