Lectio divina

„Stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“
Benedikt XVI

Image
ČO JE

Lectio divina

Praktická metóda čítania Svätého písma Lectio Divina, je jednou zo základných ciest k Bohu, ktorú praktizovali kresťania už od prvých storočí.

Image
AKO POSTUPOVAŤ

Návod

Uvedom si, že cez BOŽIE SLOVO sa k tebe „niekto“ prihovára a tým „niekým“ je sám Boh. Čítaj text polohlasne alebo potichu (ako sa ti lepšie sústredí). Čítaj ho opakovane, viackrát a uvedomuj si ČO TEXT HOVORÍ (všeobecne), teda o čom sa tam píše, aké informácie text podáva.

Lectio divina - Actio

Image

Lectio

Začnite čítať Písmo - čítajte ho znova, pomaly a nechajte ho vsiaknuť. Vyhraďte si čas, aby ste si našli čas. Niet sa kam ponáhľať.

Image

Meditatio

Čo na teba vyskočí z toho, čo si čítal? Čo sa deje v časti Písma? Viete si v ňom predstaviť seba? Oživte kúsok vo svojom srdci a mysli

Image

Oratio

Keď necháte Písmo ožiť, aké modlitby sa formujú vo vašom srdci? Čo chceš povedať alebo prediskutovať s Bohom? Aký rozhovor sa pre vás začína?

Image

Contemplatio

Čo ti hovorí Boh v tomto kuse Písma? Ako to rezonuje vo vašom živote? Ako je to pre vás náročné alebo povzbudzujúce?